Porez na imovinu

Porez na imovinu
Porez na imovinu :osnovni pojmovi, ko je obveznik, rokovi, način plaćanja i cena Ko je obveznik poreza? Jednom rečju svi (ili ipak skoro svi)! Zakon kaže da je obveznik poreza na imovinu pravno i fizičko lice (rezident ili nerezident), koje je na nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije imalac prava, korisnik ili držalac imovine koja je po zakonu o porezima veće vrednosti od.400.000 din

Knjiga o nekretninama - novo dopunjeno izdanje

Sadržaj knjige PRAVNI OKVIR U VEZI SA POSREDOVANjEM U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti Zakon koji uređuje posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti Ko se može baviti posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti Koje uslove treba ispuniti za obavljanje poslova posredovanja Sadržaj ugovora o posredovanju Obaveze posrednika