banje, planine, more dileme kupovine

Kupovina nekretnine u banji, na moru ili planini ili samo kupovina placa ili daj šta daš samo da pobegnem iz grada? To je jedno od prvih dilema i pitanja koje može biti postavljeno i obično se postavlja pred “kućni savet” kada se odlučuje gde da se investira, da li ćemo mi koristiti nekretninu ili je ona kupljena za donosenje profita, koji su troškovi koji prate sve to itd… Mnogo pitanja koje

ENERGETSKA EFIKASNOST OBJEKATA

Energetska efiksanost objekta, načini i ušteda energija(novca)!!! Imajući u vidu najnoviju krizu sa elektroenergetskim sistemom, preveliko oslanjanje samo na jedan izvor proizvodnje struje(ugalj) a u svetlu situacije u celom regionu, tema o kojoj u ovom broju pišemo se sama neplanirano nametnula. Kao u basni o “Cvrčku i mravu” uglavnom se setimo obaveza kada je to teže ili kada nas prilika ili

kupovina stanova u izgradnji

Na ovo za sve kupce, vrlo značajno pitanje, odgovora je svakako mnogo, i poprilično su subjektivni za svaki slučaj pojedinačno. Ovom prilikom ću pokušati da dam odgovre kao veštak i procenitelj, a u osnovi kao agent za nekretnine i neko ko se ovim poslom bavi skoro trideset godina. Šta je bitno kod kupoprodaje nepokretnosti, je dosta individualno pitanje. Uglavnom za većinu kupaca je to lokaci

Procene leto 2019

PROCENA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI Procena vrednosti nekretnina u Srbiji nije nov posao, ali profesija licenciranih procenitelja jeste nova, postoji tek od februara 2018. Tim poslom su se do tada bavili uglavnom sudski veštaci koji su, kao i ostali zainteresovani za taj posao, morali da polažu stručni ispit kakao bi stekli licencu koju izdaje Ministarstvo finansija, na šta ih je obavezao Zakon o p

PREGLED URBANISTIČKIH POJMOVA

PREGLED URBANISTČKIH POJMOVA KATASTARSKI BROJ PARCELE je broj pod kojim je parcela zabeležena u Geodetskom zavodu. Broj je uvek okrenut ka severu, pa se u odnosu na njega može utvrditi položaj parcele; UKUPNA POVRŠINA PARCELE je površina parcele unutar granica parcele; GRANICE PARCELE su regulacione linije, prema ulicama i podeone granicne linije, prema drugim parcelama; REGULACIONA LINIJA

ZAŠTO S AGENCIJOM ZA NEKRETNINE POTPISUJETE UGOVOR

Prvi i najvažniji razlog zašto agencija insistira na potpisivanju Ugovora o posredovanju je slovo zakona. Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Član 15. , zakonodavac je izričito predvideo da je prvi i osnovni korak koji agencija mora da načini sa prodavcem ili kupcem upravo Ugovor o posredovanju. Dakle, ako Vam agencija ne da Ugovor na potpisivanje, ona krši Zakon, a to takođe

Procena vrednosti nekretnine

Procena vrednosti nekretnine
TRŽIŠNA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI UVOD Tržišna vrednost je onaj novčani iznos za koji se predmetna nepokretnost može razmeniti, podrazumevajući slobodno tržište i dobru informisanost svih učesnika u prometu. Onaj ko daje procenu vrednosti mora osim stručnosti i da je nezavisan od uticaja zainteresovanih strana u postupku (kupaca ili prodavaca). Posrednici su po „Zakonu o posredovanju u pro

Šta nas čeka u 2019 godini na tržištu nekretnina,

Šta nas čeka u 2019 godini na tržištu nekretnina,
Što nas čeka na tržištu nekretnina u 2019. godini? Na ovo bitno pitanje za mnoge naše čitaoce pokušali smo da potražimo odgovor kod jednog od najboljih poznavalaca tržišta nekretnina u Srbiji, magistra menadžmenta nekretina Milić Đokovića, licenciranog procenitelja vrednosti nepokretnosti i predsednika „Udruženja sudsih veštaka i procenitelja Srbije“ i vlasnika agencije za promet nekretina

Porez na imovinu

Porez na imovinu
Porez na imovinu :osnovni pojmovi, ko je obveznik, rokovi, način plaćanja i cena Ko je obveznik poreza? Jednom rečju svi (ili ipak skoro svi)! Zakon kaže da je obveznik poreza na imovinu pravno i fizičko lice (rezident ili nerezident), koje je na nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije imalac prava, korisnik ili držalac imovine koja je po zakonu o porezima veće vrednosti od.400.000 din

Tržište nekretina 2018 godine analiza

Tržište nekretina 2018 godine analiza
Makroekonomski pregled stanja nepokretnosti u Srbiji 2018 godine Godina 2018. bila je rekordna za građevinsku industriju i beležila je konstantan porast u povećanju obima tržišta u odnosu na 2017. godinu. Pojačano interesovanje uslovljeno je: • stabilnom političkom i ekonomskom situacijom; • privrednim rastom zabeleženim tokom prethodnih kvartala; • oživljenom aktivnošću u oblasti stanogra

Knjiga o nekretninama - novo dopunjeno izdanje

Sadržaj knjige PRAVNI OKVIR U VEZI SA POSREDOVANjEM U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti Zakon koji uređuje posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti Ko se može baviti posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti Koje uslove treba ispuniti za obavljanje poslova posredovanja Sadržaj ugovora o posredovanju Obaveze posrednika

Profesionalni upravnici zgrada

Profesionalni upravnici zgrada
Osnove Zakona o stanovanju - uvođenje profesije upravika zgrade Svaka zgrada moraće da ima upravnika – to propisuje novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada. Stanari mogu među sobom da izaberu upravnika ili da se odluče za profesionalca.. Zakonom je predviđeno da upravnika zgrade bira i razrešava skupština stambene zajednice, a upravnik je dužan da podnese prijavu za upis te zajedn

Do stana putem kredita - osnovni pojmovi

Do stana putem kredita - osnovni pojmovi
DO STANA PUTEM KREDITA - TERMINI Prvo što treba da znate jeste da li imate ili nemate takozvanu kreditnu sposobnost da aplicirate i dobijete kredit Kreditna sposobnost se dobija od kreditnog biroa, javna je stvar i dobija se odmah po uplati takse na osnovu matičnog broja. Najčešće pitanje i najčešće se srećemo sa nečim što se zove kamata. Pod kamatom se po definiciji podrazumeva nadoknada